Νομική ειδοποίηση: 


KV GmbH
Martinistraße 3
D-49080 Osnabrück

Τηλέφωνο: +49 (0) 541 / 95 224 925
Telefax: +49 (0) 541 / 95 224 926
Email:
Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ: DE278925301
Δικαστήριο μητρώου: Amtsgericht Osnabrück
Αριθμός μητρώου: HRA 205536

Διευθύνων Σύμβουλος: Martin Steinkamp

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS).
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.