Правно известување: 


KV GmbH
Martinistraße 3
D-49080 Osnabrück

Телефон: +49 (0) 541 / 95 224 925
Телефакс: +49 (0) 541 / 95 224 926
Email:
Идентификациски број за ДДВ: DE278925301
Управниот суд: Amtsgericht Osnabrück
Регистарски број: HRA 205536

Управен директор: Martin Steinkamp

На https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , Европската комисија обезбедува платформа за онлајн решавање спорови (ОС).
Не сме обврзани или подготвени да учествуваме во постапка за решавање спорови пред арбитражен одбор за потрошувачи.