Rättsligt meddelande: 


KV GmbH
Martinistraße 3
D-49080 Osnabrück

Telefon: +49 (0) 541 / 95 224 925
Telefax: +49 (0) 541 / 95 224 926
Email:
Identifikationsnummer för mervärdesskatt: DE278925301
Registreringsdomstol: Amtsgericht Osnabrück
Registernummer: HRA 205536

Verkställande direktör: Martin Steinkamp

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform för tvistlösning online (OS).
Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.